Slokkeanlegg

Med utviklingen i bruken av teknisk utstyr følger også utviklingen av hvordan man beskytter et rom eller et objekt mot brann. Vi ser at utviklingen med å bruke et alternativ til den tradisjonelle sprinkleren blir mer og mer aktuelt for hvert prosjekt vi er involvert i og nesten hvert anlegg er unikt.

Om man velger Novec 1230 eller Inergen (IG541) har man et slokkeanlegg som har veldig gode egenskaper der det er teknisk utstyr, i arkiv eller i serverrom/haller.

Hvis man har et dekklager eller et lager der man lagrer brennbart materiell er et skumanlegg en god løsning, da det trenger inn i mellom hyller, omslutter og beskytter verdiene dine.

Stat-X er en god løsning i små rom eller kabinetter, som underfordelinger, inne i tavler eller i motorrommet på anleggsmaskiner eller båter. Disse beholderne er små og lar seg montere nesten over alt.

Vanntåketeknologien kan med fordel benyttes for eksempel i kontorbygninger, museer og institusjoner med lav brannbelastning eller der man har begrenset vanntilførsel.

Effektiviteten av et slokkeanlegg avhenger av konsentrasjonen av slokkemediet i det beskyttede objektet i en gitt tidsperiode, men man er også avhengig av å evakuere over- og evt. undertrykket i rommet eller sonen man beskytter.

Slokkegass

Slokkegass

Slokkegass

Les mer »
Skumanlegg

Skumanlegg

Bruk av skum som slokkemiddel er først og fremst forbundet med bekjempelse av brann i brennbare væsker, såkalte B-branner, og til en viss grad i forbindelse med A-branner (faste materialer).

Les mer »
Stat-X

Stat-X

Brannslukking oppnås hurtig gjennom aerosolens ultrafine partiklers interaksjon med flammenes frie radikaler. Denne interaksjonen hindrer spredning og vedlikehold av flammene.

Les mer »
Vanntåke

Vanntåke

Vanntåke

Les mer »
Overtrykksevakuering

Overtrykksevakuering

Overtrykksevakuering

Les mer »
Slokkesentraler

Slokkesentraler

Slokkesentraler

Les mer »