Overtrykksevakuering

Effektiviteten av et gasslokkesystem avhenger av gasskonsentrasjonen av slokkemediet i det beskyttede objektet i en gitt tidsperiode. For å bevare riktig konsentrasjon av slokkemediet kreves det at lekkasjer mellom beskyttet objekt og omgivelsesmiljøet er begrenset. For å begrense utblanding av slokkemediet må det beskyttede objektet ha en høy grad av integritet. For å si det på en annen måte, lekkasjer fra det beskyttede objekt må være så lav som mulig under holdetiden etter en utløsning.

Tilsetning av et gassformet brannslokkemedie til beskyttet objekt med begrenset overtrykksventilering vil naturlig resultere i en trykkendring deretter. Hvis objektet er forseglet for tett under utløsning av slokkemediet, dvs. for lite overtrykksventilasjon, kan trykkendringen overstige strukturstyrken til en eller flere av dens begrensende overflater - vinduer, dører, vegger, tak. I motsatt fall, hvis slokkesonen har for stort utluftningsareal, vil gasskonsentrasjonen synke raskt, noe som fører til kortere holdetid av slokkemediet innenfor det beskyttede objektet.

Bruken av gassformede brannslokkingssystemer må derfor adressere to ytelseshensyn:
a. Trykkstyring i det beskyttede objektet under utløsningsperioden
b. Bevaring av gasskonsentrasjonen av slokkemediet i objektet i en spesifisert tidsperiode etter fullført utløsning.

Vi i Jamo-Tek AS vet viktigheten av å ha riktig dimensjonert over- og undertrykksventilering, og vi kommer til stadighet over nye og gamle objekter der dimensjoneringen av trykkevakueringen, eller mangel på trykkevakuering, kan utgjøre en direkte fare for mennesker og bygningskonstruksjon.
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.