Stat-X

Virkemåte

Ved deteksjon av en brann kan Stat-X ® generatoren aktiveres manuelt eller automatisk fra en egnet utløsningsenhet (brannalarmsentral). Når generatoren aktiveres produserer den en eksepsjonelt effektiv, ultrafin Kalium-basert aerosol. Brannslukking oppnås hurtig gjennom aerosolens ultrafine partiklers interaksjon med flammenes frie radikaler. Denne interaksjonen hindrer spredning og vedlikehold av flammene.

I motsetning til gass-systemer er Stat-X ® aerosol generatorer svært kostnadseffektive med hensyn til installasjon og vedlikehold da de ikke krever trykktanker eller kostbart røropplegg, som andre brannslukkingssystemer krever. Volum- og vektbehov er minimale. På vektbasis er brannslukkingsmediet i Stat-X ® aerosol ti ganger mer effektivt enn gassalternativene. Effektiviteten av Stat-X ® generatorene er et resultat av det patenterte designet, sammensetningen av aerosolen og den ultrafine partikkelstørrelsen. Stat-X ® aerosol generatorer er praktisk talt vedlikeholdsfrie og har en levetid på mer enn 10 år.

Bruksområder

På grunn av deres korte responstid, lave konsentrasjon av slukningsmedium og miljøegenskaper kan, Stat-X ® brannslukkingssystem benyttes i kritiske områder for en rekke ulike bransjer og situasjoner. Aerosol generatorer er egnet for, og i dag i bruk i:

 • Elektroniske kabinetter
 • Elektriske koblingsskap
 • CNC maskiner
 • Dataprosesseringsutstyr
 • Printersystemer
 • Lagerrom for brennbare væsker
 • Lagerrom for brannfarlige materialer
 • Marine motor- og maskinrom
 • Småbåter
 • Mobilt utstyr av høy verdi

Egenskaper

 • Betydelig mer effektivt enn konkurrerende brannslukkingsmidler
 • Ikke giftig - Ikke korrosiv
 • Enkel installasjon – ingen trykktanker eller rør
 • Miljøvennlig – Ingen nedbrytning av Ozonlaget (ODP) = 0, bidrar ikke til den globale oppvarming
 • Testet og Registrert i henhold til UL Standard 2127 og MCA. Positivt omtalt av EPA for SNAP listing
 • Ingen elektrisk tilkobling nødvendig – enheten aktiveres termisk eller manuelt
 • Svært lite vedlikehold Personsikker ved normal konsentrasjon for slukking
 • Pålitelig og kostnadseffektiv beskyttelse for en lang rekke brannfarer
 • Kompakt – opptil 90% reduksjon av vekt og volum