Skumanlegg

Bruk av skum som slokkemiddel er først og fremst forbundet med bekjempelse av brann i brennbare væsker, såkalte B-branner, og til en viss grad i forbindelse med A-branner (faste materialer).

Fordelene ved bruk av skum er:

  • Hurtig brannbekjempelse
  • Hindrer reantennelse
  • Sperrer for væsker som fordamper
  • Holder seg på plass etter at brannen er slokket
  • Mindre vann
  • Enkel opprydding

Så hva er egentlig skum?

Det ferdige resultatet som skal slokke en brann, dreier seg om en stabil masse av små, luftfylte bobler med lavere tetthet enn olje, petroleum eller vann. Skumboblene har ulike størrelser og ulike egenskaper, skapt alt etter hvilke egenskaper som er nødvendige for hva som det skal slokkes i.

Skum som slokkemiddel består av tre bestanddeler: konsentrat, vann og luft. Skumboblene danner et flytende (fuktig), isolerende og ikke brennbart lag (film) på overflaten av det brennbare materialet eller væsken og hindrer oksygentilførsel og fordampning. Det brennbare isoleres fra ilden og man snakker om et mekanisk virkende slokkemiddel, da skummet ikke griper inn i selve forbrenningsprosessen. I tillegg til å kvele brannen har vanninnholdet en kjølende virkning.