Resertifisering av gasslokkebeholdere

Trykktesting, etterfylling og serviceutveksling

10 års hydrostatisk testing - hvorfor kreves dette?
Ihht. ADR/RID forskriften eller ADR-boka, kapittel 4, Tabell 1: Komprimerte gasser angir trykkprøveintervallet for transportable gassflasker, som er før hvert 10 år.

Hvem er ansvarlig?
Eier eller sluttbruker av slokkesystemet er ansvarlig og bør sørge for at deres slokkegassbeholder er trykketestet før 10-årsdagen for beholderen utløper.

Dette betyr at slokkegassbeholdere skal trykkprøves før hvert 10. år

Jamo-Tek Service Exchange

Hva er Service Exchange?

Service Exchange eliminerer nedetid for ditt slokkesystem, og sikrer ubrutt beskyttelse for dine verdifulle verdier. Jamo-Tek vil bringe tryktestede gassbeholdere til din lokasjon og bytte ut utdaterte eller tomme gassbeholdere på stedet.

Hvilken type gassbeholdere kan byttes ut?

Jamo-Tek tilbyr Service Exchange-program for de fleste brannslokkegassene, inkludert Novec 1230, Argonite, Inergen, CO2, FM200 og FS49C2 (Halotron IIB).

Kontakt oss med din gass- og beholdertype, og vi kan gi tilbakemelding på om vi kan bytte.

Påfylling

Jamo-Tek kan fylle de fleste typer slokkegassbeholdere. Ved systemutløsning kan vi få beholdere tilsendt for fylling for så og re-installere eller vi kan sende og bytte beholder(e) på stedet, for igjen å kutte ytterligere tid for fjerning, påfylling og utskifting.