Årskontroller

Vi i Jamo-Tek AS utfører en fullverdig kontroll av slokkesystemene til våre kunder, der vi kontrollerer
- Sentralen og dens funksjoner
- Kontrollerer gassbeholder(e)
- Det beskyttede objektet
- Rør og dyser
- At det er tilstrekkelig trykkavlastning

Vi erfarer mer og mer at mange har «kontroller» av slokkesystemer der man bare kontrollerer det elektriske (Slokkesentral, detektorer, akustisk- og visuell varsling).
En kontroll av den elektriske delen er ikke en tilstrekkelig kontroll av et slokkesystem.
Vi utfører også kontroller på den mekaniske delen av et slokkesystem (Beholdere, rør, dyser, trykkavlastning) dersom du i dag bare har kontroll av den elektriske delen.

Hvis man som kunde er usikker på hva som faktisk blir kontrollert ved en årlig kontroll på slokkesystemet bør man lese igjennom service kontrakten og/eller spørre firmaet som utfører kontrollen. Det skal også komme klart frem hva som har blitt kontrollert i rapporten som utarbeides ved utført kontroll.

Hvis man har et FM200 eller et FS49C2 (Halotron IIB) slokkesystem SKAL den som utfører kontroll, vedlikehold eller resertifisering inneha F-Gass sertifikat.