Inergen slokningsmiddel

Inergen slokningsmiddel

INERGEN er et miljøvennlig slokningsmiddel som består av gasser som allerede er naturlig tilstede i jordens atmosfære. Det er en inert gass, noe som betyr at det ikke tar noen rolle i forbrenningsprosessen. INERGEN inneholder ingen væske, er giftfri og ikke brannfarlig.

INERGEN består av:

  • 52% nitrogen
  • Argon 40%
  • 8% CO2

INERGEN -systemet slokker en brann ved å redusere oksygeninnholdet, til ca. 12,5%, i det objektet det beskytter til det nivået der forbrenning ikke lenger er mulig, men uten å svekke sikkerheten til de som måtte oppholde seg i slokkesonen ved utløsning.

Den unike egenskapen til INERGEN er at den inneholder 8% CO2.

CO2 har en fysiologisk effekt som sikrer at kroppen absorberer oksygen. Dette gjør at kroppen kan absorbere så mye oksygen som det ville i en normal atmosfære.

Av denne grunn er INERGEN ufarlig for mennesker, maskiner og utstyr og påvirker ikke miljøet.