Novec 1230 - (norsk)

Novec 1230 - (norsk)

3M ™ Novec ™ 1230 er et brannslokkemedie som ble utviklet som en erstatning for halon og hydrofluorcarbon (HFC) slokkemedier. Det tilhører en familie av kjemikalier kalt halokarboner, en gruppe som inneholder HFC og fluoroketoner.  

Novec 1230-væske har et globalt oppvarmingspotensial (GWP = Global Warming Potential) på mindre enn én, mens HFC-slokkemediene har en GWP på mer enn 3000. Novec 1230-væske har den høyeste sikkerhetsmarginen over hvilke bivirkninger som kan observeres hos mennesker, inkludert inertgasser og er et miljøvennlig slokkesystem. 

Når man anskaffer et brannslokkesystem, kan dine valg avgjøre om en person, verdifull ressurs eller en hel virksomhet overlever en brann.  

Med et Novec 1230 slokkeanlegg så får man et slokkesystem som:

  • Slokker en brann på sekunder, før den begynner og lenge før vannbaserte systemer utløses.
  • Beskytter uerstattelige papirdokumenter og elektronikk. Fordi Novec 1230 væske er et vannløst brannslokkemedie, etterlater det ingen rester og er ikke elektrisk ledende.
  • Leveres med en global miljøgaranti - 3M ™ Blue Sky® Garantien, designet for å gi ekstra trygghet.
  • Gir den høyeste sikkerhetsmarginen over hvilke bivirkninger som kan observeres hos mennesker.
  • Er ikke underlagt Halon 1301 utfasingen eller HFC nedfasingen under noe globalt reguleringsorgan, inkludert Montreal-protokollen.
  • Oppbevares som væske og tømmes som gass.
  • Passer for brannfarer i klasse A, B og C.